ART AS A LANGUAGE 2017 – 2019

“Art as a Language” to projekt realizowany w programie unijnym Erasmus +, do którego przystąpiliśmy we wrześniu 2017 roku jako szkoła koordynująca projekt. Przedsięwzięcie trwa do końca sierpnia 2019r. Jest to projekt dedykowany różnym aspektom sztuki: architekturze, malarstwie, tańcowi i muzyce. W trakcie wizyt w szkołach partnerskich w Bułgarii, Hiszpanii, Polsce i na Cyprze przedstawiamy uczniom tych szkół naszą kulturę i tradycje w dziedzinie sztuki. Poznajemy również ich kulturę. Oto nasze sprawozdania z wizyt w tych szkołach.

Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej na platformie edukacyjnej  eTwinning pod adresem:

https://twinspace.etwinning.net/48150/home