Certyfikat Programu Wars i Sawa

Jest nam niezwykle miło poinformować, że nasza szkoła otrzymała Certyfikat Programu Wars i Sawa.
Wars i Sawa to szkolny program wspierania uzdolnionych, który zobowiązuje szkołę do realizacji różnorodnych działań, których przewidywanym efektem będzie trafne rozpoznanie zainteresowań i zdolności uczniów oraz zagwarantowanie właściwego tempa ich rozwoju. Zawiera on wiele zadań odnoszących się do różnych dziedzin życia szkolnego, a także współpracy ze środowiskiem instytucji pracujących na rzecz młodzieży. Ważną rolę w programie stanowią systematyczna prezentacja i ocena dorobku ucznia, a konfrontacja jego osiągnięć z osiągnięciami innych staje się przedmiotem satysfakcji i elementem motywacji do dalszego doskonalenia się. Wszystkim uczniom i nauczycielom serdecznie gratulujemy!​