e-Twinning, „Stay Human”

eTwinning

Projekt ``Stay Human``

Jak co roku Szkoły Fundacji Szkolnej uczestniczyły w realizacji międzynarodowego programu społeczności szkolnej eTwinning. Program eTwinning zrzesza szkoły z krajów Unii Europejskiej, a także z Albanii, Bośni i Hercegowiny, Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii i Turcji.

W roku szkolnym 2018/19, w 70 rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka wdrażającej idee demokracji, grupy języka angielskiego klas 4, 5, 6, 7 i 8 Fundacji Szkolnej przystąpiły do projektu eTwinning “Stay Human”. 

W projekcie Stay Human wzięło udział 31 nauczycieli oraz 260 uczniów z Włoch, Francji, Turcji i Grecji. Uczniowie komunikowali się w języku angielskim. 

Projekt miał na celu zgłębianie oraz propagowanie Artykułów Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (Universal Declaration of Human Rights) oraz Artykułów Konwencji o Prawach Dziecka (Convention on the Rights of the Child) przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. 

Podczas realizacji projektu uczniowie naszej szkoły nawiązali współpracę z biurem Unicef Polska, ale przede wszystkim współpracowali z uczniami z innych szkół europejskich dzieląc się zdobytymi informacjami, korzystając z nowoczesnych technologii na bezpiecznej platformie TwinSpace (utworzonej dla naszego projektu). Uczniowie brali udział w wideo konferencjach Live, przeprowadzali wywiady z obcokrajowcami oraz dyskusje na forum, korespondowali ze sobą, projektowali aplikacje służące do dzielenia się informacjami (np. Padlet), tworzyli dokumenty Google (Quiz, ServeyMonkey oraz Questionnaire).

Więcej informacji o Projekcie na platformie edukacyjnej eTwinning: Projekt eTwinning “Stay Human”