Edukacja domowa – zmiany w prawie

Nowelizacja to częściowy powrót do stanu prawnego sprzed reformy z 2016 roku.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo oświatowe, która dotyczy edukacji domowej. Projekt znosi tzw. obowiązek rejonizacji, który zobowiązywał rodziców do składania wniosków o edukację domową tylko do szkół znajdujących się w województwie zamieszkania dziecka. Ponadto nie będzie już konieczne dołączanie do wniosku o edukację domową opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

– Zniesienie obowiązku rejonizacji z pewnością otworzy rynek usług edukacji domowej oraz zapewni rodzinom swobodę wyboru ofert edukacji domowej na terenie całej Polski. Z drugiej strony, jeśli rodzina nastawiona jest na współpracę ze szkołą macierzystą w zakresie bieżącego wsparcia dydaktycznego, systematycznych konsultacji czy udziału dzieci w zajęciach i warsztatach, jednym z decydujących kryteriów wyboru szkoły dla rodzin poszukujących ofert edukacji domowej w dalszym ciągu pozostanie lokalizacja i dostępność placówki. Lokalizacja szkoły macierzystej może być również jednym z decydujących czynników wyboru w kontekście obowiązku przystępowania uczniów do egzaminów klasyfikacyjnych, które w warunkach nie-epidemiologicznych odbywają się stacjonarnie, w siedzibie szkoły macierzystej – komentuje Marta Poruszek, koordynator ds. edukacji domowej w Fundacji Szkolnej.

Edukacja domowa i sprawniejszy proces wydawania decyzji

– Zniesienie obowiązku załączania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych do wniosku o edukację domową, składanego do dyrektora szkoły, ułatwia i usprawnia proces wydawania pozytywnej decyzji w sprawie podjęcia edukacji domowej. Obowiązek ten był zawieszony w roku szkolnym 2020/2021 z uwagi na pandemię. W opiniach rodzin edukacji domowej wprowadzenie tego obowiązku w 2017 roku było merytorycznie i prawnie nieuzasadnione, gdyż dotyczyło tylko dzieci edukowanych domowo, a nie wszystkich dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i nauki – dodaje Marta Poruszek – Natomiast nie podniesiono, jak zapowiadano, subwencji na ucznia edukacji domowej z 60 do 80 procent, ale minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, iż w rozporządzeniu o podziale subwencji oświatowej, które będzie obowiązywało w 2022 roku, waga dla edukacji domowej zostanie podniesiona do 80 procent (posiedzenie podkomisji sejmowej ds. edukacji).

Leave a comment