Maths & Science

W roku szkolnym 2017/2018, po raz kolejny realizujemy program zajęć Primary Academy oparty na zintegrowanym nauczaniu językowo – przedmiotowym (CLIL), w ramach współpracy Fundacji Szkolnej z Angloschool – Centrum Egzaminacyjnym Cambridge English.

Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli anglojęzycznych (native speakers) z Wielkiej Brytanii, USA i Nowej Zelandii. Program Primary Academy obejmuje zajęcia języka angielskiego English Club oraz Discovery Club, zawierające elementy brytyjskiego programu nauczania matematyki i przyrody w języku angielskim. English Club to zajęcia kładące nacisk na nauczanie mówienia oraz rozwój słownictwa uczniów. Ponadto zawierają one elementy przygotowania do egzaminów Cambridge English (YLE, KET oraz PET ). Discovery Club kładzie duży nacisk na rozwój umiejętności komunikacyjnych dzieci w języku angielskim. Oparte są one na tematyce matematyczno – przyrodniczej. Zawierają wiele elementów gier, zabaw i ciekawych doświadczeń aktywizujących dzieci i motywujących do rozwoju językowego.

Zespół liczy czworo lektorów, z czego dwoje o specjalizacji w nauczaniu wczesnoszkolnym (klasy 0 – 3) oraz dwóch lektorów uczących w klasach 4-7 oraz w Gimnazjum.