Metoda IBSE – nauczanie przez dociekanie

Czym jest metoda IBSE i jakie są jej zalety w nauczaniu? Całe zagadnienie opisuje nam ekspert – Pani Monika Kokosza, która uczy w naszej szkole fizyki i chemii oraz prowadzi Klub Młodego Odkrywcy.

Wielu nauczycieli może się zastanawiać, jak w interesujący sposób przekazać uczniom wiedzę z różnych przedmiotów, tak, aby zachęcić ich do rozwijania tematyki. Ciekawym rozwiązaniem może być metoda IBSE, czyli z angielskiego „Inquiry Based Science Education”.

– Poszukując definicji IBSE, możemy znaleźć, że: „Dociekanie naukowe to intencjonalny proces polegający na diagnozowaniu problemów, dokonywaniu krytycznej analizy eksperymentów, znajdywaniu alternatywnych rozwiązań, planowaniu badań, sprawdzaniu hipotez, poszukiwaniu informacji, konstruowaniu modeli, dyskusji z kolegami oraz formułowaniu spójnych argumentów” – mówi nam Pani Monika Kokosza, która wykorzystuje tę metodę między innymi podczas prowadzonych przez siebie lekcji fizyki i chemii oraz zajęć dodatkowych Klubu Młodego Odkrywcy.

Można powiedzieć, że pracując w ten sposób, uczniowie stają się naukowcami. Z każdym eksperymentem naukowym ich zainteresowanie przedmiotem wzrasta.

– Dzięki tej metodzie uczniowie uczą się twórczego i abstrakcyjnego myślenia oraz kształtują myślenie krytyczne. Metoda IBSE pobudza ciekawość i zachęca do systematycznej nauki, zbierania informacji, analizowania oraz motywuje do dalszego zgłębiania tematu. Uczniowie doskonalą umiejętności społeczne – opisuje ekspertka IBSE z chemii.

Metoda IBSE – czyli jak być dla ucznia partnerem, a nie zwykłym „belfrem”

Należy podkreślić, że zdobytą w ten sposób wiedzę uczniowie mogą wykorzystać nie tylko w szkole, ale również w życiu codziennym. Przykładem projekt „Mój własny jogurt”, który pokazywał w praktyce, na czym polega fermentacja mlekowa.

– Wiedza, którą zdobywają podczas pracy, jest dla nich zrozumiała i na dłużej pozostaje w pamięci. Interesują się zjawiskami przyrodniczymi, nie boją się nowych wyzwań, chętnie przeprowadzają kolejne badania. Nie straszne są im błędy. Nie przyjmują wszystkiego, co słyszą i widzą, bezkrytycznie, starają się zawsze spojrzeć szerzej na dany problem – dodaje Monika Kokosza – Nauczyciel jest partnerem dla ucznia, a nie podającym suchą wiedzę z podręcznika „belfrem”. Tak zdobyta wiedza jest interesująca, a wykształcone umiejętności pozostają na całe życie.

Jeśli ktoś chciałby rozwinąć swoją wiedzę w tej dziedzinie, polecamy materiały szkoleniowe metody IBSE stworzone przez Panią Monikę oraz innych ekspertów. Można je znaleźć pod tym linkiem: http://e-chemia.nazwa.pl/amgen/paletanaturyflip/

Leave a comment