Mistrzowie kodowania

Nauka programowania jest dziś jak kiedyś nauka czytania i pisania – otwiera drogę
do kariery i pozwala zrozumieć współczesny świat. Programowanie pozwala lepiej zrozumieć
i wykorzystać nowoczesne rozwiązania techniczne, sprawia, że uczeń nie jest biernym odbiorcą szeroko rozumianej technologii informacyjno-komunikacyjnej, ale potrafi ze zrozumieniem realizować własne projekty i wykorzystywać je dla własnych potrzeb. Programowanie rozwija w dzieciach umiejętność logicznego myślenia, rozwiązywania problemów, kreatywnego myślenia i współpracy z innymi.

Nasza szkoła już od 2014 roku uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym Mistrzowie Kodowania. W ramach programu uczniowie klas 2 i 3 w ramach zajęć pozalekcyjnych realizują projekty w programie Scratch i ScratchJr. Programowanie odbywa się w sposób wizualny – elementy języka mają kształt puzzli a przez przeciąganie mogą być układane w określonym porządku. W czasie zajęć uczniowie tworzą gry, kartki świąteczne, historyjki itp.

Organizator

Partnerzy

Patroni