Myślę, czuję, oglądam, widzę, doświadczam

Myślę, czuję, oglądam, widzę, doświadczam

W ramach edukacji przez sztukę w Fundacji Szkolnej został wprowadzony program “Myślę, czuję, oglądam, widzę, doświadczam”. Jest to innowacja pedagogiczna mająca na celu kształtowanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych, muzycznych, aktorskich, literackich, scenograficznych, fotograficznych uczniów. Program, jego konstrukcja wykorzystuje elementy związane z szeroko pojętą sztuką z uwzględnieniem teatru, opery, filmu, muzyki, sztuk wizualnych. Rozwija postawę twórczą poprzez potrzebę eksperymentowania, ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań, aktywizuje ucznia w procesie odbioru wytworów sztuki, motywuje do tworzenia pomysłów, uczy refleksji, swobodnej ekspresji. Program umożliwia interakcję z twórczymi osobami, środowiskami, zaangażowanie emocji, umysłu, aby tworzyć i zwiększać świadomość na temat sztuki i jej wytworów.