Program Szkoła z Klasą 2.0 – edycja 2017/2018

Program Szkoła z Klasą 2.0 – edycja 2017/2018

W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do programu Szkoła z Klasą, który jest częścią ogólnopolskiej akcji edukacyjnej prowadzonej od 2002 r.

Wspólnie z Dyrekcją, Nauczycielami, Uczniami i Rodzicami będziemy się starać promować i współtworzyć szkołę, która przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie i wychowuje młodych ludzi na aktywnych obywateli, którzy chcą i potrafią stale się uczyć i podejmować nowe wyzwania.

Będziemy rozpowszechniać wśród uczniów wiedzę i postawy potrzebne we współczesnym świecie, pomagać rozwijać umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, stosować nowe technologie do uczenia się, a nie tylko rozrywki, odpowiedzialnie korzystać ze źródeł, stosowania szkolnej wiedzy w praktyce.

Wiedza to nie tylko teoria, a to czego uczymy się w szkole możemy wykorzystać w codziennym życiu, tworząc, eksperymentując i rozwiązując problemy.