QUIZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

QUIZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Zespół Nauczycieli Języka Angielskiego zaprasza do wzięcia udziału w QUIZACH MAJOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Quizy będą odbywały się w każdy czwartek na platformie ZOOM według następującego grafiku:

1) 7 maja – wszystkie klasy 4

2) 14 maja – wszystkie klasy 5

3) 21 maja – wszystkie klasy 6

4. 28 maja – wszystkie klasy 7

W konkursach przewidziane są nagrody !

Wszystkie zgłoszenia do udziału w konkursie należy kierować do swoich nauczycieli języka angielskiego.
Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień quizu na danym poziomie.
Linki do udziału w quizie zostaną umieszczone w planie lekcji.

Zespół Języka Angielskiego