Robotyka i programowanie

ROBOTYKA I PROGRAMOWANIE

Szkoły Fundacji Szkolnej realizują program nauczania programowania i robotyki, który ma na celu rozbudzanie w uczniach potrzeby wytyczania nowych ścieżek rozwoju i kreatywnego wykorzystywania możliwości, jakie dają nowoczesne technologie informatyczne.

Do nauki programowania w naszej szkole wykorzystujemy roboty Dash&Dot. Są to roboty, które dzięki licznym sensorom mogą być zaprogramowane na wiele sposobów. Mogą reagować na głos, szukać przedmiotów, tańczyć i śpiewać, grać na instrumentach i wiele, wiele innych. Robotem kieruje się za pomocą kilku różnych aplikacji w języku angielskim pozwalających na naukę mechanizmów programowania na wielu poziomach edukacyjnych.

W bieżącym roku szkolnym roboty pomagają prowadzić lekcje informatyki i zajęć komputerowych w klasach III-VII. Są również wykorzystywane podczas realizacji kół zainteresowań, na które co tydzień uczęszcza ponad 70 uczniów w różnym wieku.