Samorząd szkolny

 

Największą i najważniejszą organizacją dzieci i młodzieży w naszej szkole jest Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy nasi uczniowie. Swą coroczną działalność rozpoczynamy od przeprowadzenia demokratycznych wyborów władz samorządowych. Nadrzędnym zadaniem Samorządu jest łączenie społeczności szkolnej, tworzyć dobrą atmosferę i wzbogacać tradycje szkolne.
Dzięki pracy w samorządzie, uczniowie rozwijają swoją samorządność, uczą się odpowiedzialności i świadomego podejmowania decyzji. Co roku organizujemy liczne konkursy klasowe, prowadzimy całoroczny konkurs „Gutek”, dbamy o czystość i porządek w klasach, działamy charytatywnie oraz organizujemy imprezy szkolne.