Wolontariat

Uczniowie naszych Szkół mają możliwość otworzenia się na świat nie tylko dzięki bogatej ofercie edukacyjnej, ale także poprzez poznanie korzyści jakie daje udział w działaniach na rzecz innych.

Nasi podopieczni organizują m.in. liczne kiermasze, z których uzbierane środki przekazywane są na cele charytatywne, takie jak: pomoc potrzebującym, wspieranie fundacji dobroczynnych, czy też pomoc schroniskom dla zwierząt. Szkoły wspierają cyklicznie akcje np. „Szlachetna paczka” oraz Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Wszystkie prowadzone działania pozwalają naszym uczniom wzmocnić poczucie własnej wartości, poznać ich mocne strony, uwrażliwić na potrzeby innych. Uczą tolerancji, zrozumienia, odpowiedzialności, samodzielności i akceptacji.

Program szkolnego wolontariatu jest spójny z programem Szkoły dzięki czemu nasi absolwenci wkraczając w kolejny etap życia są gotowi do podejmowania działań społecznych i potrafią dostrzegać i definiować problemy.