Szkoła z klasą 2.0.

Chcielibyśmy pochwalić się naszym wspólnym sukcesem.

3 września 2018 r. otrzymaliśmy certyfikat ukończenia szesnastej edycji programu Szkoła z klasą 2.0.

Udało to nam się dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej: szkolnego koordynatora – Pani Sylwii Wasiak, dyrekcji, nauczycieli, innych pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów.

Celem uczestnictwa w programie było podniesienie jakości funkcjonowania szkoły w wybranym obszarze. Wybranym przez nas obszarem działania w roku roku szkolnym 2017/2018 była: Wiedza użyteczna. Zależało nam na tym, by podążając za potrzebami społeczności szkolnej wypracować takie rozwiązania, które pozwolą szkole działać lepiej.

Dodatkowo, zostaliśmy wyróżnieni odznaką „Dobra praktyka” za sposób przeprowadzenia działań w II etapie programu.

Wszystkim uczestnikom projektu dziękujemy za całoroczna pracę, wrażliwość na potrzeby społeczności szkolnej, a przede wszystkim otwartość na zmianę i fantastyczne pomysły na działania.

Udział w Szkole z klasą 2.0 przyniósł nam wiele radości i satysfakcji.

 

Szkoła z Klasą 2.0  – to kompleksowy program rozwoju szkoły działający od 2002 roku, którego głównymi celami są wspieranie nauczycieli i dyrektorów w profesjonalizacji ich pracy, docenianie i promocja wyjątkowych działań szkół.

Więcej informacji o programie https://szk.szkolazklasa.org.pl