SZKOLA Z KLASA

Chcielibyśmy pochwalić się naszym wspólnym sukcesem.

Z początkiem września otrzymaliśmy certyfikat ukończenia siedemnastej edycji programu Szkoła z klasą 2.0.

Udało to nam się dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej: szkolnego koordynatora, dyrekcji, nauczycieli, innych pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów.

Celem uczestnictwa w programie było podniesienie jakości funkcjonowania szkoły w wybranym obszarze. Wybranym przez nas obszarem działania w roku szkolnym 2018/2019 była: Samodzielność. Zależało nam na tym, by podążając za potrzebami społeczności szkolnej wypracować takie rozwiązania, które pozwolą szkole działać lepiej.

Wszystkim uczestnikom projektu dziękujemy za całoroczna pracę, wrażliwość na potrzeby społeczności szkolnej, a przede wszystkim otwartość na zmianę i fantastyczne pomysły na działania.

Udział w Szkole z klasą 2.0 przyniósł nam wiele radości i satysfakcji.

 Szkoła z Klasą 2.0  – to kompleksowy program rozwoju szkoły działający od 2002 roku, którego głównymi celami są wspieranie nauczycieli i dyrektorów w profesjonalizacji ich pracy, docenianie i promocja wyjątkowych działań szkół.

Więcej informacji o programie https://szk.szkolazklasa.org.pl