Wicedyrektor Szkoły Podstawowej ds. klas IV - VIII
E-mail: a.olszewska-jaroszewicz@fundacjaszkolna.edu.pl