Wicedyrektor Szkoły Podstawowej ds. edukacji wczesnoszkolnej
E-mail: b.talik@fundacjaszkolna.edu.pl