Dyrektor Szkoły Podstawowej
E-mail: s.wlodarczyk@fundacjaszkolna.edu.pl