WARSZAWA – MOJE MIASTO

„WARSZAWA –MOJE MIASTO” to innowacja pedagogiczna realizowana od października 2017r. Do marca 2018 roku w klasie 2b pod kierunkiem wychowawczyni Beaty Zawadzkiej.

Nadrzędnym celem podjętych działań innowacyjnych jest rozbudzenie zainteresowań dzieci rodzinnym miastem, jego pięknem i bogatą historią, tradycjami i wartościami kulturowymi. Dzieci dzięki niekonwencjonalnym metodom pracy przeprowadzanym na poszczególnych etapach realizacji projektu mają możliwość poszerzenia wiedzy ogólnej o Warszawie na przestrzeni wieków aż po czasy współczesne. Dodatkowym atutem jest umiejętność wykorzystania przez dzieci zdobytych wiadomości w praktyce, poprzez dzielenie się wiedzą z rówieśnikami za pomocą własnych, kreatywnych pomysłów.

Innowacja przeznaczona jest dla klas 1-3 i poszerza treści wychowania patriotycznego ujętego w podstawie programowej.